RİZE ARDEŞEN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TEMEL EĞİTİM OKULLARI SEÇMELİ DERS İŞLEMLERİ

Temel eğitim okullarında 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulacak seçmeli derslerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık Makamı resmi yazı yayınladı.
TEMEL EĞİTİM OKULLARI SEÇMELİ DERS İŞLEMLERİ

2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/öğretim materyallerinin, ilgi (a)  Yönetmelik hükümleri gereği ekli listede duyurulduğu ve öğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyallerinin ileri tarihlerde  Tebliğler Dergisi’nde ayrıca duyurulacağı ve buna göre 2018-2019 eğitim öğretim yılında satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde okullar tarafından Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayılarının esas alınacağından bahisle 2018-2019 eğitim öğretim yılı kitap ihtiyaçlarının okul/kurum yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü’ne  01-28 Şubat 2018 tarihleri arasında  girişlerinin yapılması gerektiği ilgi (ç) Genelge’de belirtilmiştir.
2018-2019 eğitim öğretim yılı başında ders kitapları/öğretim materyallerinin öğretmen ve öğrencilerimize eksiksiz sunulabilmesi ve ayrıca okullardaki öğretmen norm kadrolarına yönelik çalışmalarda da sorun yaşanmaması amacıyla  ortaokul ve imam hatip ortaokullarında uygulanmakta olan seçmeli derslerin seçimi ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerin il/ilçe/okul müdürlüklerimizce dikkatli ve özenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Buna göre;  
•2018-2019 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz  haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarında ise ilgi (c) Çizelge´de belirtildiği şekilde dersler seçilecektir.
•Seçmeli derslerin kaç kez ve kaç saat seçilebileceği ilgi (b) ve (c) Çizelgelerde belirtilmiş olup, seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda özellikle 4. sınıf öğrenci ve velilerimize  okul müdürlüklerimiz ve  sınıf öğretmenlerimiz  gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.   
•İlgi (b)  Çizelgenin  “Açıklamalar” bölümünün 2 nci maddesine  göre; ortaokullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten (aşağıda belirtilen dersler de dikkate alınarak) bir grup oluşturacak ve öğrenciler kendi okullarında okul yöneticileri tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir.
•Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir.
•Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilecektir.
  • Bununla birlikte seçmeli dersler bölümünde yer alan;
-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece-Kiril Alfabesine Göre),
-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece-Latin Alfabesine Göre),
-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Abazaca),
-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kurmancca),
-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Zazaca),
-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca),
-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce),
-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Boşnakça),
-Yaşayan Diller ve Lehçeler (Arnavutça)  dersleri
 “Spor ve Fiziki Etkinlikler” dersi öğretim programına göre modül olarak verilen;  
- Basketbol,
-Atletizm,
-Okçuluk,
-Yüzme,
-Bisiklet,
-Tenis
 branşlarının yanında çevrenin şartları,  öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri, okulun fiziki durumu, insan kaynağı vb. dikkate alınarak öğretim programına uygun olarak Okul Müdürlüğünce belirlenen farklı branşlar,   
“Görsel Sanatlar” dersi  öğretim programına göre modül olarak verilen;
-Resim,
-Grafik Tasarım,
-Seramik,
-Ebru,
-Tezhip,
-Minyatür
alanlarının yanında  çevrenin şartları,  öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri, okulun fiziki durumu, insan kaynağı vb. dikkate alınarak öğretim programına uygun olarak Okul Müdürlüğünce belirlenen farklı alanlar  öğrencilerimize “Diğer” seçeneği altında tercih olarak sunulacak ve  sisteme işlenirken Yaşayan Diller ve Lehçeler kapsamında seçilen dersler, Spor ve Fiziki Etkinlikler dersi için seçilen branşlar ve Görsel Sanatlar dersi için seçilen alanlar  sistemde açık bir şekilde belirtilecektir.
2018-2019 eğitim öğretim yılında 5. Sınıflarda ilgi (b) Çizelgenin 7 nci maddesi gereğince uygulama yapmak isteyen okullarda ise ilgili maddede belirtilen zorunlu ve seçmeli ders saatleri dikkate alınarak öğrencilerin ders seçimi ve kitap ihtiyacına yönelik işlemler gerçekleştirilecektir.
Bu bağlamda, öğrencilerimizin kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri dersi seçebilmelerinin sağlanması ve seçmeli ders seçimine ilişkin tüm iş ve işlemlerin  2018-2019 eğitim öğretim yılı için  herhangi bir sorun yaşanmayacak şekilde okul müdürlüklerimizde iş ve işlemlerin tamamlanması ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kitap ihtiyacı modülünün açılmasıyla birlikte de veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin Valiliğinizce alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Yusuf TEKİN
Bakan a.
Müsteşar

 

 

Ardeşen Hükümet Konağı Zemin Kat - 04647151424

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.